Українська

Політика конфіденційності персональних даних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє в щодо всієї інформації, яку сайт Бітрейника - Тренування мозку, розвиваючі ігри онлайн, (далі – Бітрейника) розташований на доменне ім'я b-trainika.com (а також його субдомени), може отримати про Користувача під час використання сайту b-trainika.com (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом Бітрейника, що діє від імені ТОВ "Бітрейника", які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеного, або визначеного фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Оператором або іншим, хто отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. Сайт «Бітрейника» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених у мережі Інтернет за унікальним адреса (URL): b-trainika.com, а також його субдомени.

1.1.6. «Субдомени» - це сукупність сторінок, розташованих на доменах третього рівня, що належать сайту Бітрейника

1.1.5. «Користувач сайту Бітрейника» (далі Користувач) – особа, яка має доступ до сайту Бітрейника через мережу Інтернет та використовує інформацію, матеріали та продукти сайту Бітрейника.

1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.8. «IP-адреса» — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на Бітрейника.

1.1.9. «Товар» - це продукт, який Користувач замовляє на сайті та оплачує через платіжні системи.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту Бітрейника Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту Бітрейника.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту Бітрейника. Бітрейник не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Бітрейника.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення та забезпечення конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації при реєстрації на сайті Бітрейника, під час передплати на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті Бітрейника і включають:

3.3. Бітрейника захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Бітрейника, які потребують авторизації.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовуватись з метою: 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Бітрейника для подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій. 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персональних даних сайту Бітрейника. 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання сайту Бітрейника, надання послуг та обробки запитів та заявок від Користувача. 4.1.4. Створення облікового запису для використання частин сайту Битрейника, якщо Користувач погодився на створення облікового запису. 4.1.5. Повідомлення Користувача електронною поштою. 4.1.6. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням сайту Бітрейника. 4.1.7. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту Бітрейника. 4.1.8. Здійснення рекламної діяльності.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких коштів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку (у тому числі електронного), операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті Бітрейника, включаючи доставку Товару, документації чи e-mail повідомлень.

5.3. Користувач погоджується, що його ім'я або псевдонім, повідомлене під час створення облікового запису, буде видно іншим користувачам сайту b-trainika.com

5.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам чи іншим негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення щодо надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту Бітрейника, і давати згоду на їхню обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації щодо обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежене відповідно до законів. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, зазвичай використовується для захисту такого роду інформації у існуючому діловому обороті.

6.2.3. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація: 7.2.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2. При розміщенні інформації на сайті, Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства, у тому числі законів про рекламі, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим.

7.3. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (у тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту Бітрейника, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.4. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту Бітрейника, може бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені та належать іншим Користувачам, партнерам чи рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті Бітрейника.
Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.5. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або збитки, завдані Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті Бітрейника або передаються через нього.

7.6. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що відбулися через: використання або неможливості використання сайту або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінка будь-якої третьої особи на сайті.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на сайті Бітрейника, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямого згоди власника авторського права.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення до суду з позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем та Адміністрацією, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції чи пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання) суперечки).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд Арбітражного суду.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується чинне законодавство.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті Бітрейника, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: office@b-trainika.com

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://b-trainika.com/info/privacy