Українська

Ліцензійна угода кінцевого користувача
(Публічна оферта)

1. Основні терміни

Виконавець — ТОВ «Бітрейніка»

Користувач — кінцевий споживач продукту, фізична особа, яка вказала під час реєстрації на сайті Виконавця всі необхідні реквізити та прийняла викладені в ліцензійній угоді умови.

Сайт — веб-сайт b-trainika.com< /a>

Реєстрація — створення Користувачем на сайті b-trainika.com ¦ персонального імені (Логіна) та коду (Пароля) для здійснення входу в систему внаслідок укладання цієї ліцензійної угоди.

Продукт — контент, розміщений на Сайті, наданий Виконавцем зареєстрованому Користувачеві на безоплатній або платній основі.

2. Основні умови

2.1 Ця ліцензійна угода (далі – «Угода») регулює відносини між ТОВ «Бітрейніка» (Виконавець) та Користувачем, який отримує доступ до ресурсу b-trainika.com та використання різних можливостей, що надаються цим ресурсом.

2.2 Реєструючись на Сайті, користувач тим самим приймає цю Угоду. Таким чином, факт реєстрації означає, що Користувач ознайомлений з текстом Угоди та беззастережно приймає всі його умови.

2.3 Виконавець не надає і не має на меті надавати Користувачеві право власності на Продукт. Здійснюючи покупку Продукту, Користувач набуває обмеженого права на його використання протягом певного проміжку часу, виключно відповідно до вимог цієї Угоди.

2.4 Користувач використовує Сайт або Продукт на власний ризик. Сайт та Продукт надаються Користувачеві для використання як є. Якщо Користувача з будь-якої причини не влаштовує Сайт, Продукт або будь-який доступний у зв'язку з цим контент, єдиним заходом, до якого він може вдатися в цій ситуації, є припинення використання Сайту.

2.5 Виконавець не дає жодних прямих чи непрямих гарантій, у тому числі щодо придатності продукту, доступності, точності, відповідності якості очікуванням, повноті, ефективності, можливості використання для конкретної мети.

2.6 Продукт надається Користувачеві виключно для особистого використання, і не повинен використовуватися в комерційних цілях, а також у будь-яких інших цілях, заборонених законодавством країни Користувача.

2.7 Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом усної угоди та має належну юридичну силу відповідно до чинного законодавства України.

3. Умови оплати

3.1 Вартість Продукту визначає Виконавець, виходячи з витрат на виробництво Продукту, ринкової кон'юнктури та політики просування Продукту на ринок.

3.2 Виконавець може змінювати вартість Продукту на власний розсуд або повністю припинити продаж без попереднього повідомлення та пояснення причин.

3.3 Вартість Продукту може змінюватись в залежності від валюти платежу.

3.4 Оплата послуг Сайту здійснюється за допомогою дійсної банківської картки або іншого способу, що пропонується на Сайті.

3.5 Користувач заявляє та гарантує, що має право використовувати банківську картку або інший відповідний спосіб оплати, а також що вся інформація, яку Користувач надає Виконавцю або організації, що обробляє платежі, є достовірною та точною. Виконавець не несе відповідальності за збитки, що виникли у зв'язку з наданням Користувачем недостовірної чи неточної інформації.

3.6 Користувач погоджується нести всі витрати, пов'язані з покупкою Продукту та вибраним способом оплати.

3.7 Усі покупки є остаточними. Повернення коштів за досконалу купівлю не провадиться.

3.8 Обробка платежу банками та платіжними системами може тривати певний час. Виконавець не несе відповідальності за можливі втрати Користувача, спричинені тривалістю терміну обробки платежу.

4. Користувач зобов'язується

4.1 У процесі використання Сайту дотримуватись вимог цієї Угоди та положення чинного законодавства країни свого проживання, а також не допускати допомоги у їх порушенні іншими особами;

4.2 Поважати права інших фізичних чи юридичних осіб, які беруть участь у процесі надання послуг Виконавцем (у тому числі права на результати інтелектуальної діяльності, недоторканність приватного життя та право на гласність) та уникати їх порушень.

5. Виконавець зобов'язується

5.1 Робити все можливе для забезпечення якісного та безперебійного надання Користувачеві заявлених на Сайті послуг;

5.2 Надавати Користувачеві доступ до Сайту через мережу Інтернет протягом терміну дії Угоди;

5.3 Надати Користувачеві доступ до платного ресурсу Сайту протягом 24 годин з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця;

5.4 Надавати Користувачеві консультації в робочі дні за допомогою форми зворотного зв'язку, розміщеної на сайті або електронною поштою (контактний email: office@b-trainika .com);

5.5 Не розголошувати третім особам Логін та Пароль, отримані від Користувача при реєстрації, крім випадків, передбачених чинним законодавством, рішенням суду або іншими законними підставами, а також якщо Виконавець вважає такий захід необхідним для забезпечення безпеки Сайту або використання Продукту;

>

5.6 Повідомляти Користувача про зміни умов цієї Угоди не менше ніж за три календарні дні до набуття чинності змін шляхом розміщення інформації на Сайті.

6. Користувачеві забороняється

6.1 Використання або спроба використання Сайту або його частини, незважаючи на зупинення або припинення доступу до них;

6.2 Передача за допомогою Сайту файлів, що містять віруси, шпигунське ПЗ, рекламне ПЗ або інший шкідливий код;

6.3 Зламування та здійснення доступу до Продукту, а також будь-якої його частини без відповідного дозволу (у тому числі здійснення доступу до областей, захищених паролем);

6.4 Відстеження або збирання IP-адрес, адрес електронної пошти, іншої контактної інформації Користувачів Сайту за допомогою електронних засобів або іншим чином;

6.5 Обмеження або перешкоджання використанню Сайту будь-якою особою;

6.6 Використання або спроба використання будь-яких уразливостей Продукту;

6.7 Надсилання третім особам пароля для доступу до Сайту.

7. Відповідальність сторін

7.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2 У випадку, якщо з вини Виконавця Користувач втрачає можливість користуватися послугами Сайту протягом більше 24 годин (наприклад, внаслідок збоїв у програмному забезпеченні Виконавця, заміни обладнання або проведення інших робіт), Виконавець зобов'язується продовжити час надання оплачених послуг Користувачеві на період , протягом якого мала місце несправність.

7.3 У разі порушення Користувачем умов цієї угоди, Виконавець має право без попереднього повідомлення та пояснення причин призупинити або припинити доступ Користувача до Сайту без відшкодування вартості оплачених послуг;

7.4 Виконавець не несе відповідальності за:

7.4.1 Неможливість обслуговування Користувача з причин, що від нього не залежать, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання та програмного забезпечення, що не належить Виконавцю, дії зловмисників тощо;

7.4.2 За порушення безпеки обладнання та програмного забезпечення Користувача, який використовується для отримання послуг;

7.4.3 За будь-які збитки третіх осіб, які виникли не з вини Виконавця.

8. Вирішення спорів

8.1 Усі суперечки, що виникають під час виконання цієї Угоди, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо суперечки не врегульовані сторонами через переговори, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8.2 Розгляд претензій, пов'язаних з наданням послуг, здійснюється за умови звернення Користувача письмово не пізніше 3-х днів з моменту виникнення спірної ситуації. Виконавець розглядає спірну ситуацію терміном до 14 робочих днів.

9. Інше

9.1 Користувач погоджується з тим, що Виконавець може надсилати на його адресу електронної пошти, вказану при реєстрації:

9.1.1 Технологічні повідомлення та сповіщення, необхідні для якісного надання послуг.

9.1.2 Навчальні, інформаційні та рекламні матеріали від компанії «Бітрейника» (Користувач може будь-якої миті відмовитися від отримання таких листів, скориставшись посиланням для відписки, що знаходиться у листі).

9.2 Вся офіційна кореспонденція, пов'язана з виконанням цієї Угоди, має надсилатися Виконавцю за адресою: 54039, м. Миколаїв, вул. Привільна 119.

10. Строк дії угоди

10.1 Угода набирає чинності з моменту її укладення та діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.

11. Реквізити виконавця

ТОВ «Бітрейніка», Код ЄДРПОУ: 39598718, ІПН: 140315007515

Юридична адреса: 54039, Україна, м. Миколаїв, вул. Привільна 119